Dụng cụ cắt

Cưa gỗ kích cỡ 600mm

125,000

Dụng cụ cắt

Cưa gỗ kích cỡ 500mm

110,000

Dụng cụ cắt

Cưa gỗ kích cỡ 400mm

95,000
55,000
99,000

Dụng cụ cắt

Kéo cắt tôn thẳng 10

99,000
125,000
107,000