Dụng cụ khí nén

Máy mài matit 6″ FC-213T

Dụng cụ khí nén

Máy mài săm lốp K.FT-FC-512K

Dụng cụ khí nén

Súng bắn ốc 1/2” 180K

Dụng cụ khí nén

Súng bắn ốc 1/2” 160K

Dụng cụ khí nén

Máy nén khí BM-50L

Dụng cụ khí nén

Lọc tách khí cỡ 1/2”

215,000
229,000
144,000
145,000

Dụng cụ khí nén

Súng thổi khí DG-10

63,000

Dụng cụ khí nén

Súng thổi khí ABG-03

57,000

Dụng cụ khí nén

Súng bơm lốp STG-04

199,000

Dụng cụ khí nén

Súng bơm lốp STG-02

336,000

Dụng cụ khí nén

Súng bơm lốp ATG-02A

186,000