Bình hứng dầu thải ô tô loại 70 lít KS70TP

Model: K.TP-KS70TP