Bộ lục giác dài đầu bi 9 chi tiết từ (1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm)

111,000

Model: K.SN-T04301