Bộ lục giác ngắn đầu sao (T10-T50)

90,000

Model: K.SN-T04403