Búa cơ khí kiểu Đức, cán gỗ 200g

47,000

Model: K.SN-T05002-200G