Búa cơ khí kiểu Đức, cán gỗ 300g

62,000

Model: K.SN-T05002-300G