Búa cơ khí kiểu Đức, cán gỗ 400g

71,000

Model: K.SN-T05002-400G