Đầu cái nối nhanh loại ren ngoài cỡ 1/4 A22SM

61,000

Model: K.SP-A22SM