Đầu cái nối nhanh loại ren ngoài cỡ 3/8 A23SM

65,000

Model: K.SP-A23SM