Đầu cái nối nhanh loại ren ngoài phi 5*8 A22SP

61,000

Model: K.SP-A22SP