Đầu cái nối nhanh loại ren trong cỡ 3/8 A23SF

65,000

Model: SIPA-A23SF