Đầu đực kiểu thắt nút cỡ 1/4” thân 3/8” 30PM

13,000

Model: K.SP-30PM