Đầu đực kiểu thắt nút cỡ 1/4”, thân 5*8 20PP

10,000

Model: K.SP-20PP