Đầu đực kiểu thắt nút cỡ t1/4” thân 6.5×10 30PP

13,000

Model: K.SP-30PP