Đầu đực nối nhanh loại ren ngoài phi 5*8 22PN

12,000

Model: K.SP-22PN