Đầu đực nối nhanh loại ren ngoài phi 6.5*10 A23PN

15,000

Model: K.SP-23PN