Đầu đực nối nhanh loại ren trong cỡ 1/4, đường kính lỗ 1/4” 20PF

9,000

Model: K.SP-20PF