Máy mài matit, mài góc vuông hoạt động khí nén FC-8430

Model: K.FT-FC-8430

Kích cỡ: 70*98mm