Mỏ lết cán bọc cao su điều chỉnh được 12

189,000

Model: K.IB-AJWR12