Mỏ lết đa năng

128,000

– Model: K.SN-ST055
– Có khả năng mở 9-32mm