Tay vặn chữ T- H13 (Vặn đầu khẩu bằng tay)

47,000

Model: K.GT-220313