Tuốc nơ vít 4 cạnh, kích cỡ đầu vít PH2X200mm

Model: K.SN-T04000-PH2X200